Ca år 250. De første bantustammene bruker jernredskaper. bosetter seg sør for Limpopo-elven, i dagens Sør Afrika.

1488. Bartholomeus Dias, den første hvite mann på Cape. Ved Mossel Bay etterlater hans følge seg et kors, som i dag befinner seg i University of Witwatersrand, Johannesburg

   1497. Vasco da Gama seiler forbi Natal 1. juledag.

   1580.  Sir Francis Drake sa: "Det vakreste kapp vi så på hele vår jordomseiling" da han seilte forbi Kapp det Gode Håp.

 1688. Over 200 franske hugenotter kommer til Cape som flyktninger fra forfølgelse i  Europa. De får fart på vinproduksjonen i Cape.

 1785. Shaka Zulu blir født.

 1795. Britisk annektering av Cape.

 1803. Amiens-freden. Cape blir igjen hollandsk

1805. Napoleonskrigene starter i Europa, og Storbritannia annekterer Cape igjen.

 

1817. Shaka tar over som Zuluhøvding etter sin fars død.

 

1828. Shaka Zulu blir drept av sin halvbror Dingane.

 

1835. Boerne flytter lengre innover i Sør Afrika, "The Great Trek"

 

16.12.1836. Slaget ved Blood River. Dagen er fremdeles helligdag i Sør Afrika, nå kalles den ”forsoningsdagen”.

 

1845. Britene annekterer Natal etter oppdagelse av kullforekomster ved Dundee

 

1860. Indiske arbeidere importeres for å arbeide på sukkermarkene i Natal.

 

1867. Diamanter oppdages ved Kimberley.

 

1879. Zulukrigen. (Anglo-Zulu War)

 

1886. Gullforekomster oppdages i Johannesburg.

 

11.10.1899-31.05.1902. Den Sørafrikanske krigen (Boerkrigen) 

 

1910. Unionspakten. Statsminister: L. Botha.

 

1912. SANNC dannet. (Ble ANC in 1923).

 

1918. Nelson (Rolihlahla) Mandela blir født.

 

1939-1948. Jan Smuts Statsminister

 

21 mars 1960. Sharpeville massakren Passlover. 69 drept

 

Oktober 1960. 

Sør Afrika bryter med England, og landet blir erklært republikk. Verwoerd er statsminister.

 

 

 1961.

Nobels Fredspris tildelt Albert Luthuli, ANCs daværende leder.

 

Mars 1961. Sør Afrika melder seg ut av Commonwealth
 
1962. Nelson Mandela idømmes 4 års fengsel.
 
1963.

Rivonia rettssaken. Mandela og de andre involverte idømmes fengsel på livstid for høyforræderi.

 

1976.

Ungdomsopprøret i Soweto starter. Protest mot Afrikaans som undervisnings­språk i skolen

 

 

1984. Biskop Desmond Tutu får Nobels Fredspris
 
1985. Loven om forbud mot blandede ekteskap strykes
 
1990. Nelson Mandela frigis.
 
1993. Nelson Mandela og F.W. deKlerk tildeles Nobels Fredspris
 
1994. De første demokratiske valg i Sør Afrika. ANC får 62 % av stemmene, og Nelson Mandela blir president.
 
1995. Sannhetskommisjonen, med Desmond Tutu som leder, blir dannet 5. desember.
 
1998. Sannhetskommisjonen avslutter sitt arbeid.
 
1999. Thabo Mbeki blir valgt til ny president i landets andre demokratiske valg.
 
2003. Sannhetskommisjonens sluttrapport overleveres president Mbeki 21. mars, ”Human Rights Day” (”menneskerettighets dag”).
 
2004.

ANC får flertall i alle 9 provinser i landets tredje demokratiske valg, og får også mer enn 2/3 flertall i Parlamentet.

 

 

 

 

 

 

[Luk vindue]